Stages

 

Binnen het Meertens Instituut in Amsterdam en het Centre for Language Studies (CLS) van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk een onderzoeksstage te doen op het terrein van het Nederlands van Turkse en Marokkaanse jongeren.
 

Begeleiding
De begeleiding ligt formeel bij een vertegenwoordiger van de betrokken instelling en een van de projectleiders van het Roots-project, hetzij Frans Hinskens (Meertens Instituut Amsterdam), hetzij Pieter Muysken (Radboud Universiteit Nijmegen). In veel gevallen zal ook een van de promovendi op het project bij de stage betrokken zijn: Linda van Meel (Radboud - fonologische aspecten) of AriŽn van Wijngaarden (Meertens Instituut - grammaticale of onderwijskundige aspecten).

De begeleiding behelst in elk geval:

Taken
Het precieze takenpakket van een stagiaire hangt natuurlijk af van de omvang in ECTS van de stage en afspraken en verwachtingen van de betrokken onderwijsinstelling. Een typisch pakket van een gemiddelde stage kan omvatten:
 

In het geval van een aansluitende scriptie:

Tot de te kiezen deelthema's (in overleg met projectleden en begeleider vanuit de instelling) behoren o.a.:

Fonologisch:

Pragmatisch:

Grammaticaal:

Uiteraard kunnen studenten ook zelf een deelonderwerp voorstellen. Sommige dingen worden of zijn al uitgezocht binnen het corpus.

Meer informatie en aanmelding:
Voor inlichtingen en aanmelding kun je contact opnemen met Frans Hinskens (Meertens Instituut Amsterdam) of Pieter Muysken (Radboud Universiteit Nijmegen).

Incorrecte links? Geef ze alstublieft door aan Linda.

Naar boven