DRONGO festival


 
Op 28 September vind het DRONGO Festival plaats en het Roots of Ethnolects project doet mee met een zogeheten LAB.
 

Nieuwe dialecten van het Nederlands

De Nederlandse taal blijft veranderen en door invloeden van de multiculturele samenleving zijn er steeds meer verschillende nieuwe dialecten en uitspraakvarianten van het Nederlands. Dit LAB gaat in op de verschillen en overeenkomsten tussen Nederlandse sprekers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond en Nederlandse sprekers zonder een buitenlandse achtergrond. Welke taalverschillen zijn er tussen deze drie groepen? Nemen Nederlandse sprekers kenmerken van sprekers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond over? En herkent u de verschillende nieuwe dialecten?

Meer info over DRONGO:
Nederlands: http://www.drongofestival.nl/
 
(Info in more languages available)

 

Ge´nteresseerd in dit onderwerp? Kijk ook eens op: 

http://www.kennislink.nl/publicaties/hoezo-niet-geintegreerd 

http://taalschrift.org/discussie/001582.html